Pinassen, Fluiten en Galjassen

Zeilschepen van de lage landen: Kustvaart en Grote Vaart

Dit boek geeft een beschrijving van de zeilschepen, die vanaf de Middeleeuwen tot in het begin van de 20ste eeuw voor de kustvaart en de grote vaart werden gebruikt. Naast de beschrijving van de vele verschillende scheepstypen is een historisch overzicht opgenomen dat als een beknopte geschiedenis van de Nederlandse zeilende koopvaardij kan worden gezien.

Een apart hoofdstuk is gewijd aan de verschillende maritieme handelsorganisaties, vanaf het Hanzeverbond tot en met de Oost en de West-Indische compagnieën. Onderwerpen ook die de lezer nieuwsgierig maken, zoals een brief van keizerin Catharina de Grote van Rusland aan de Franse filosoof Voltaire. Zij beklaagt zich daarin over het verlies van in Holland gekochte schilderijen, die voor de kust van Finland in de golven waren verdwenen. Dit naar aanleiding van de ramp met het Nederlandse snauwschip ‘Vrouw Maria'. Het wrak van dat schip werd in de zomer an 1999 gelokaliseerd, maar is nog steeds niet geborgen.


Boek informatie

ISBN: 9789060133088
Afmeting: 15 x 21 cm
Uitvoering: ingebonden
Omvang: 232 pagina's
Auteur: Haalmeijer
Prijs: € 17,90
bestellen
<< Pagina terug 1
2